Flagstaff

2017 - Flagstaff Shamrock 19                                      SUMMER BLOW-OUT !!!   $17,995
$22,582 MSRP - UVW: 3914 lbs. - Length: 21'3" - Fresh Water Cap.: 43gal. - Gray/Black Water Cap.: 30gal. - Cargo Capacity: 807lbs. 


2018 - Flagstaff - EPro - 14 FK
$14,653 MSRP - UVW: 2,060 lbs. - Cargo Cap.: 819 lbs. - Length: 14'1" - Fresh Water Cap.: 26 gal.


2018 - Flagstaff - EPro - 19 FD
$18,131 MSRP - UVW: 2,897 lbs. - Cargo Cap.: 955 lbs. - Length: 20' - Fresh Water Cap.: 26 gal.


2018 - Flagstaff - EPro - 19 FBS
$21,034 MSRP - UVW: 3,115 lbs. - Cargo Cap.: 707 lbs. - Length: 20' - Fresh Water Cap.: 26 gal.
Jack-It Bike Rack Included


2018 - Flagstaff - 208 - Pop Up
$10,616 MSRP - UVW: 1870 lbs. - Cargo Cap.: 1153 lbs. - Length: 20'1" - Fresh Water Cap.: 26 gal.


2018 - Flagstaff - 207SE - Pop Up
$11,626 MSRP - UVW: 2034 lbs. - Cargo Cap.: 833 lbs. - Length: 20'1" - Fresh Water Cap.: 20gal.


2018 - Flagstaff - 176LTD - Pop Up
$7,852 MSRP - UVW: 1476 lbs. - Cargo Cap.: 829 lbs. - Length: 17'1" - Fresh Water Cap.: 10gal.


2017 - Flagstaff - Hard Side 21QB High Wall         SUMMER BLOW-OUT !!!   $12,995                   SOLD!!!
$15,660 MSRP - UVW: 2466 lbs. - Cargo Cap.: 775lbs. - Length: 20'10" - Fresh Water Cap.: 26gal.


2017 - Flagstaff - Hard Side 21FK High Wall                                  SUMMER BLOW-OUT !!!   $13,995
$17,248 MSRP - UVW: 2577 lbs. - Cargo Cap.: 743lbs. - Length: 20'10" - Fresh Water Cap.: 26gal.

Share by: